Nákupný košík
0 položiek
 
Výrobcovia
 

Aktuality

 

Toxické znečistenia a normy

 Toxické nečistoty sú skupinou chemických prvkov, resp. zlúčenín, ktoré spôsobujú poruchy v činnosti organizmu.

Mnohé pôsobia v ľudskom tele dlhodobo a skryto, preto ich negatívny účinok nastupuje nebadane a oveľa neskôr. Vyššie spomenutá agentúra pre životné prostredie uvádza asi 35 000 toxických zlúčenín, z ktorých väčšina je výsledkom ľudskej činnosti.

Mnohé synteticky vytvorené organické zlúčeniny (zložené z atómov uhlíka a iných prvkov) majú komplikované štruktúry, napodobňujúce molekuly ľudského tela. Táto podoba im môže pomôcť preniknúť do organizmu a spôsobiť v ňom chorobné zmeny.

Akútne ochorenia sa liečia podľa príznakov, laboratórnych výsledkov a odborných vyšetrení.Pôvodná príčina choroby sa však môže skrývať ďaleko v minulosti a v dlhodobom pôsobení alebo v agresivite vyvolávajúceho faktora.

Vo všeobecnosti platí názor, že zlá kvalita pitnej vody predstavuje veľké zdravotné riziko. Miera akceptovateľnosti tohto rizika je v zásade otázkou politicko-sociálnou, nie zdravotníckou. Tu je postoj jednoznačne vyjadrený existenciou príslušných noriem pre kvalitu pitnej vody. Je však potrebné mať na pamäti, že aj normy do určitej miery pripúšťajú znečistenie vody aj takými látkami, ako sú ortuť, olovo, arzén, kadmium a iné.Stovky ďalších sa u nás dokonca bežnými analýzami vôbec nezisťujú. Stanovenie prípustnej úrovne znečistenia vody je kompromisom medzi tým, čo je bezpečné a čo je dosiahnuteľné.

Normy pre pitnú vodu na Slovensku sú stanovené tak, aby pitie vody nespôsobovalo klinické poškodenie organizmu do veku 65 rokov veku človeka

( v USA do 85 rokov ).

Prípustná hodnota nečistôt obsiahnutých vo vode sa stanovuje v miligramoch na liter (mg/l), alebo uvádza v jednotkách ppm (jedna častica znečisťujúcej látky na milión častíc vody).

V prípade nečistôt, ktoré sú nebezpečné a ktorých prípustná hodnota má napríklad pri ortuti hodnotu 0,001 mg/l, predstavuje táto hodnota pomer jedna ku miliarde. Je zjavné, že takéto znečistenie nie sme schopní vo vode ani uvidieť, ani odmerať bežnými metódami.

Ak sú tieto látky navyše bez zápachu a chuti, môžeme vodu považovať naozaj za krištáľovo čistú a chutnú, pričom môže ohrozovať naš e zdravie a život.

Meranie a identifikácia takýchto množstiev je relatívne ťažká a vyžaduje si príslušné vybavenie. Moderné analytické metódy a prístroje na analýzy vody umožňujú zisťovať niektoré toxické látky dokonca v pomere jedna molekula nečistoty ku miliarde molekúl vody.

Medicínske výskumy a merania dokázali, že aj takéto malé množstvá nečistôt spôsobujú poruchy v organizmoch skúmaných zvierat. Dôkladná analýza vody je veľmi komplikovaná úloha.

Na Slovensku sa analyzujú parametre okolo 400 znečisťujúcich látok vo vode, v USA 1400. Spomeňme aspoň niektoré základné parametre zjavne vplývajúce na kvalitu vody, ktoré môžeme posudzovať aj senzoricky. Zákal vody spôsobujú mikroskopické organické a (alebo aj) anorganické častice obsiahnuté vo vode. Dlhý čas ich gravitačného usadzovania vo vode spôsobuje malá hmotnosť častíc. Meria sa fotometricky alebo dobou prietoku vzorky cez určitý filter. Mnoho nečistôt nemá žiadnu chuť. Tie, ktoré ju majú, sú schopné chuťové poháriky zaregistrovať pri koncentrácii od niekoľko desiatok mg/l. Len máloktoré však vieme stanoviť presne. Zafarbenie vzniká vo všeobecnosti z organických nečistôt, ale aj zvýšeným podielom anorganických látok rozpustených vo vode. Meria sa vizuálnym porovnávaním s kalibrovanými vzorkami.

Nepoškodený ľudský čuch je citlivým snímačom zápachov. Možno ním zaregistrovať zápach látok obsiahnutých vo vode v množstve udanom v mikrogramoch na liter.

Kyslosť alebo zásaditosť, pH, sa udáva ako číslo od 0 do 14, vyjadrujúce tzv. vodíkový potenciál (záporný logaritmus počtu vodíkových iónov). Číslica 7 vyjadruje pH neutrálnu reakciu.

Vedecké merania a analýzy ukázali ako pôsobia nadmerné množstvá jednotlivých chemických prvkov na ľudský organizmus .

Chlór je označovaný odborníkmi za najväčšieho zabijaka našich čias.

Chlór a nebezpečné zlúčeniny nazývané trihalometány (THM), ktoré vznikajú jeho pôsobením na živé organizmy vo vode, sú preukázateľne rakovinotvorné. Prípustná hodnota aktívneho chlóru je 0,3 mg/l.

Olovo je tichým vrahom bez chuti, zápachu a vône.

Dostáva sa do vody zo starších vodovodných rozvodov, farieb a automobilových splodín. Spôsobuje zhoršenie sluchu, vysoký krvný tlak, žalúdočné ťažkosti, alergie, anémiu, spôsobuje trpasličí vzrast a duševnú zaostalosť. Usadzuje sa v pečeni, ľadvinách, mozgu a kostiach. Prípustná hodnota v pitnej vode je 0,01mg/l.

Mangán

sa usadzuje v ľadvinách, pečeni, poškodzuje slinivku brušnú a nervový systém. Prípustná hodnota je 0,05 mg/l.

Kadmium

poškodzuje systém krvotvorby, pečeň, kosti. Prípustná hodnota je 0,003 mg/l.

Azbest

je rakovinotvorný, široko používaný v stavebníctve, v minulosti aj pri výstavbe vodovodov a kanalizácií.

Dusičnany

sú dokázateľne rakovinotvorné. Sú výsledkom intenzívnej poľnohospodárskej činnosti a priemyselných odpadov. U kojencov spôsobujú anoxiu ( nedokysličenie organizmu, dieťa môže zmodrieť). V tráviacom trakte sa menia na dusitany, ktoré sú príčinou vzniku rakoviny tráviaceho traktu.

Prípustná hodnota je 50 mg/l (v USA 10 mg/l).

Fluór

sa ukladá v zuboch a kostiach, zvyšuje ich krehkosť a lámavosť, poškodzuje obličky a nervový systém a alergizuje organizmus.

Viazaním magnézia

prispieva k rozvoju srdcového infarktu, kumuluje sa v maternici a poškodzuje vývoj plodu. Prípustná norma je 1,5 mg/l.

Meď

sa ukladá v ľadvinách, mozgu (schizofrénia). Je príčinou mužskej neplodnosti, ničí vitamín C v pokožke a pečeni (žltačka - zdrojom ohrozenia sú staré medené rozvodyvody).

Prípustná hodnota je 1,0 mg/l.

Nadlimitné množstvo železa

poškodzuje pečeň, slezinu, krvotvorbu (kostná dreň).

Prípustná hodnota je 0,2 mg/l

 

UKLADANIE PRVKOV V ĽUDSKOM ORGANIZME

 

Prvok

Miesto ukladania sa v organizme

antimón

obličky, vlasy

meď

obličky, pečeň, mozog, semenníky, srdce

arzén

pľúca, obličky, koža, vlasy, nechty

molybdén

obličky, pečeň, kosti, zuby

bárium

koža, pľúca, kosti, zuby

nikel

lymfatické uzliny, obličky, kosti

berýlium

kosti, zuby, pečeň

olovo

kosti, aorta, obličky, pečeň, mozog

bizmut

obličky, pľúca

ortuť

štítna žľaza, obličky, mozgový prívesok

bór

mozog

rubídium

pečeň, svaly

cín

semenníky

selén

obličky, pečeň, svaly

fluór

kosti, zuby

stroncium

kosti, aorta, semenníky

hliník

mozog, obličky, vlasy, pľúca, kosti

titán

pľúca, koža

chróm

kosti, pečeň, svaly, miecha

urán

štítna žľaza, nadobličky, kosti

irídium

štítna žľaza, svaly očnej buľvy, slinné žľazy

vanádium

pľúca, kosti, tukové tkanivo, srdce

kadmium

kôra nadobličiek, pečeň, kosti

volfrám

obličky, pečeň, lymfatické uzliny

kobalt

pečeň

zinok

obličky, pečeň, vlasy, nechty

kremík

koža

železo

krv, pečeň, slezina, kostná dreň

Pokračovať

Designed and powered by www.ITcity.sk