Nákupný košík
0 položiek
 
Výrobcovia
 

Obchodné podmienky

O BCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO PREDAJA

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
    Zákazník zaslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.
2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB
     Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete  v našom e-shope jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu, či písomne na našej adrese.
Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú relevantnými údajmi  vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.
Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v originálnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky, záručnými listami a harmonogramom pozáručných servisných prehliadok.
Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.
V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.
3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY
Objednávka je prijatá do 24 hodín, v prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.
4) ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to telefonicky, či e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru či služby.

5)ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Produkty ponúkané v našom internetovom obchde sú výrobkami renomovaných firiem a na všetky ponúkame neobmedzenú záručnú dobu. Na pochromované plastové komponenty poskytujeme záručnú dobu 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na poškodený, neodborne inštalovaný produkt.

K akciovému tovaru neprikladáme náhradné filtračné vložky !!

Sídlo firmy:

Aqua-Aurea 
Čajkovského 482/36   080 05  Prešov

Na Vaše otázky radi odpovieme :    mobil: 0907 932620  

 

www.filtraciavody.eu

e-mailové kontakty:  Otázky týkajúce sa produktov a obchodu - info@filtraciavody.eu

 

 

 

 

Designed and powered by www.ITcity.sk